Zakres usług

Upadłość Konsumencka Lublin

Niewypłacalność może dotknąć każdego, zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby prywatne. Powodem takiej sytuacji mogą być złe decyzje inwestycyjne lub czynniki, na które nie mamy wpływu. Jako profesjonalna kancelaria adwokacka oferujemy konsultacje i analizę stanu zadłużenia, jak również stanu majątku. Pozwoli to podjąć odpowiednie działania, których celem będzie efektywne oddłużenie i wyjście ze spirali zobowiązań finansowych. Ponadto świadczymy pomoc prawną po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Pomagamy zarówno w kontaktach z syndykami, sądami, jak i organami państwowymi

Upadłość konsumencka wniosek Lublin

Jeśli chcesz przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, skorzystaj z pomocy naszej kancelarii. Kompleksowo pomożemy dopełnić większość formalności, pozyskać odpowiednie dokumenty. Posiadamy odpowiednie doświadczenie, które pozwala nam świadczyć fachowe i skuteczne wsparcie dla każdego klienta. Poszukujesz adwokata, który pomoże z wnioskiem o upadłość konsumencką? Zapraszamy do kontaktu. 

Kto Może Skorzystać Z Upadłości Konsumenckiej?

Z upadłości konsumenckiej mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Oprócz niewypłacalności osoba ubiegająca się o upadłość musi również wykazać, że jej problemy finansowe nie były spowodowane jej celowymi działaniami, czyli doprowadzeniem z premedytacją do upadłości. Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na decyzję sądu jest to, czy w przeszłości wobec tej osoby było prowadzone postępowanie upadłościowe. Jak więc rozpocząć postępowanie upadłościowe?

Jak Ogłosić Upadłość Konsumencką W Lublinie?

Dłużnik, który chce ogłosić upadłość, musi złożyć w sądzie rejonowym wniosek. Zawierać powinien on informacje o aktualnym stanie majątkowym, wszystkich wierzycielach oraz dowody potwierdzające upadłość. Następnie wniosek zostanie przeanalizowany pod kątem spełnienia wszystkich argumentów przemawiających za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku i częściowym lub całkowitym oddłużeniem.

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń!