Zakres usług

Sprawy rodzinne i rozwodowe

Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się w różnych dziedzinach prawa. Jedną z nich są sprawy z zakresu prawa rodzinnego. Nasi klienci mogą liczyć na kompleksowe wsparcie adwokata, które polega m.in. na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu dokumentów i pism procesowych, reprezentowaniu przed sądem, czy w postępowaniach mediacyjnych. W obrębie prawa rodzinnego Kancelaria zapewnia pomoc we wszystkich rodzajach spraw rozpoznawanych przez sądy, m.in. o:

  • rozwód i separację,
  • alimenty (w tym: podwyższenie i obniżenie alimentów, ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego)
  • ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem
  • pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej
  • ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego dziecka
  • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka
  • zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami

Rozwód Lublin

Chciałbyś się rozwieść? Musisz wiedzieć, że aby sąd mógł orzec o rozwodzie, konieczne jest wystąpienie całkowitego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że pomiędzy małżonkami wygasły więź fizyczna, duchowa, a także gospodarcza i nie jest to sytuacja chwilowa. Czasami jednak spełnienie tych przesłanek nie wystarcza do orzeczenia rozwodu, dzieje się tak np. w sytuacji, gdy rozwodu żąda małżonek winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraża zgody na rozwód, gdy orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z dobrem dzieci lub z zasadami współżycia społecznego. Powinieneś zastanowić się, czy chcesz, aby sąd ustalał kto jest winny rozkładowi pożycia, czy też wolisz rozwieść się bez orzekania o winie, czy chcesz podzielić majątek w postępowaniu rozwodowym, a jeśli masz dzieci, z kim będą mieszkać po rozwodzie, jak będzie wyglądała kwestia władzy rodzicielskiej, alimentów oraz kontaktów z nimi. Jeśli czujesz, że może być to dla Ciebie zbyt skomplikowane, skontaktuj się z naszą Kancelarią – pomożemy Ci sporządzić pozew, uwzględniając Twoje stanowisko we wszystkich sprawach, które wiążą się z rozwodem, zgromadzić odpowiednie dowody, będziemy także reprezentować Cię w postępowaniu mediacyjnym i przed sądem.

Odpowiedź na pozew o rozwód Lublin

Dostałeś pozew o rozwód i nie wiesz co dalej? Najczęściej wraz z pozwem otrzymałeś pismo z sądu, w którym zobowiązano Cię do złożenia odpowiedzi na pozew w określonym terminie. Chcąc uniknąć negatywnych konsekwencji, w tym terminie powinieneś złożyć pismo, w którym ustosunkujesz się do żądań z pozwu, przy czym nie musisz składać go w sądzie osobiście, możesz także wysłać je listem poleconym na adres sądu. Co istotne, nie  musisz godzić się na żądania wysunięte w pozwie, masz takie samo prawo do formułowania żądań, przedstawiania twierdzeń, jak i dowodów na ich poparcie, jak strona występująca z pozwem. Ciężko pokrótce wskazać, jak napisać odpowiedź na pozew o rozwód, zależy to przede wszystkim od stanu faktycznego, dlatego najlepiej skorzystać z pomocy adwokata z naszej Kancelarii. Możesz liczyć na nasze wsparcie na każdym etapie postępowania rozwodowego.

Ustalenie ojcostwa Lublin

Nasza kancelaria oferuje również kompleksową pomoc w sprawach o ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa. Sprawę o ustalenie ojcostwa może wytoczyć domniemany ojciec, dziecko, matka lub prokurator. Pierwszym i najważniejszym etapem sprawy jest wykonanie testu DNA. Jego wyniki są niezaprzeczalnym dowodem, który powinien zostać użyty w sądzie.  Sprawa o ustalenie ojcostwa może być również podstawą do powództwa o alimenty czy pozbawienia władzy rodzicielskiej. Wybierając dobrego adwokata, masz pewność, że dołoży on wszelkich starań, by zadbać o interes klienta. 

Alimenty na dziecko dla samotnej matki Lublin

Rozstanie z partnerem czasami prowadzi do sytuacji, w której przestaje on uczestniczyć w wydatkach na Wasze wspólne dziecko albo uczestniczy w nich w zbyt małym stopniu. W takiej sytuacji powinnaś złożyć do sądu pozew o alimenty. Zanim jednak to zrobisz, zbierz dowody potwierdzające wysokość kosztów utrzymania dziecka. Nie musisz dzielić się wydatkami na dziecko z byłym partnerem po równo, ponieważ to Ty na co dzień sprawujesz opiekę nad dzieckiem, dbasz o jego rozwój i wychowanie. Samodzielnie ustal kwotę, jakiej chcesz domagać się od ojca dziecka lub skorzystaj z porady adwokata z naszej Kancelarii. Pamiętaj, że niestety wielu mężczyzn unika płacenia alimentów nie podejmując legalnej pracy lub w inny sposób próbuje oszukać sąd, by zasądzona kwota alimentów była jak najniższa. Dlatego też do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i pomagamy wybrać najkorzystniejsze rozwiązania oraz zastosować odpowiednie instrumenty prawne.

Kontakty z dzieckiem Lublin

Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym rodzice i ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Prawo to jest niezależne od tego, czy i w jakim zakresie rodzicom przysługuje władza rodzicielska względem dziecka. Kontakty z dzieckiem mogą polegać na odwiedzinach dziecka, spotkaniach z nim, zabieraniu go poza jego miejsce zamieszkania, a także na kontaktach telefonicznych, mailowych, czy przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość. Jeśli nie masz ustalonych kontaktów ze swoim dzieckiem albo uważasz, że kontakty, które masz są niewystarczające możesz złożyć do sądu stosowny wniosek. Sprawy o kontakty często są skomplikowane i długotrwałe, dlatego treść wniosku, niezbędne dowody, jak również przebieg postępowania w sądzie warto omówić z adwokatem z naszej Kancelarii. Zapraszamy do kontaktu.

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń!