Zakres usług

Sprawy karne

Sprawy karne to dziedzina prawa wymagająca dużego zaangażowania i szybkich reakcji już na samym ich początku, jednak w każdej sprawie i na każdym jej etapie można skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej, która dzięki odpowiedniemu przygotowaniu merytorycznemu i wysokiej fachowości pomoże podjąć odpowiednie kroki i uniknąć negatywnych konsekwencji, co z pewnością przełoży się na wynik sprawy lub wymiar kary. Nasza kancelaria zapewnia Klientom pomoc prawną na każdym etapie postępowań karnych, karno-skarbowych i wykroczeniowych:

 • w postępowaniu przygotowawczym – w trakcie śledztw i dochodzeń
 • w postępowaniu sądowym – przed sądem I instancji, sądem odwoławczym, Sądem Najwyższym
 • w postępowaniu wykonawczym po uprawomocnieniu się orzeczenia – sporządzamy m.in. wnioski o:
  – odroczenie wykonania kary
  – udzielenie przerwy w karze
  – odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru, elektronicznego
  – warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary

Dzięki posiadanej wiedzy oraz zdobytemu w praktyce doświadczeniu, adwokat może skutecznie reprezentować swoich klientów w sprawach karnych, m.in.: o kradzież, przywłaszczenie, oszustwo, niealimentację, znęcanie czy jazdę pod wpływem alkoholu.

Jazda pod wpływem alkoholu adwokat Lublin

Zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie Karnym, stan nietrzeźwości ma miejsce, gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi ponad 0,5 promila. W Polsce jazda w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. Jeśli sprawca był już wcześniej karany za to przestępstwo, grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Oprócz tego sąd w stosunku do sprawy przestępstwa może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na czas od 6 miesięcy do 3 lat. Jazda po spożyciu alkoholu jest nieodpowiedzialna, a jej konsekwencje są nieuchronne, jednak w zależności od okoliczności popełnienia przestępstwa sąd może wymierzyć karę łagodniejszą bądź surowszą, dlatego, jeśli masz sprawę o prowadzenie pod wpływem alkoholu, ogromnym wsparciem będzie dla Ciebie dobry adwokat, który w zależności od sytuacji może pomóc złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego albo złożyć apelację (odwołanie) od zapadłego już wyroku. 

Zabrane prawo jazdy adwokat Lublin

Orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych może mieć miejsce nie tylko za jazdę po spożyciu alkoholu. Może ono być również skutkiem poważnych wykroczeń drogowych lub wypadków z udziałem śmiertelnym. Jednak również i w tych przypadkach pomoc prawnika może pozwolić na zwrot zabranego prawa jazdy. Świadczymy fachowe doradztwo i pomoc niezależnie od przyczyny odbioru prawa jazdy. Potrzebujesz konsultacji z kancelarią adwokacką? Zapraszamy do kontaktu. 

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń!