Zakres usług

Odszkodowanie za wypadek adwokat Lublin

Każda osoba może zostać poszkodowana w wypadku. W takiej sytuacji należy jej się odszkodowanie, zadośćuczynienie albo obie formy rekompensaty. Najczęściej by ich dochodzenie miało pozytywny skutek, konieczna jest pomoc adwokata. Nasza Kancelaria Adwokacka kompleksowo pomaga uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie, jeśli doszło do powstania obrażeń ciała lub bliska Państwu osoba poniosła śmierć m.in. w wyniku:

  • wypadku komunikacyjnego
  • wypadku przy pracy
  • błędu medycznego
  • wypadku w gospodarstwie rolnym

Każdy nasz Klient może liczyć na profesjonalną pomoc prawną w przygotowaniu wszelkich dokumentów i pism procesowych oraz reprezentacji przed sądem. Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie są naszą specjalnością. Wiemy, jak ważne dla osób poszkodowanych jest uzyskanie odpowiedniej sumy odszkodowania czy zadośćuczynienia, dlatego dokładamy wszelkich starań, by wywalczyć dla Klienta jak najwyższą rekompensatę.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie Lublin

W języku potocznym oba te pojęcia używane są zamiennie, w języku prawniczym oznaczają jednak formy rekompensaty dwóch różnych rodzajów szkód. Z roszczeniami o odszkodowanie i zadośćuczynienie najczęściej występujemy w związku ze zdarzeniami drogowymi, stąd adresatem tych roszczeń zazwyczaj jest firma ubezpieczeniowa. Osoba poszkodowana w wypadku drogowym może żądać zwrotu kosztów naprawy pojazdu, jak również zwrotu kosztów leczenia, jeżeli na skutek wypadku odniosła obrażenia. Poszkodowany może także żądać od ubezpieczyciela, żeby ten z góry wyłożył sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

 

W sytuacji, w której poszkodowany całkowicie lub częściowo utracił zdolność do pracy zarobkowej, zwiększyły się jego potrzeby albo też zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody zapłaty renty, a jeśli w chwili wydawania wyroku nie da się dokładnie ustalić rozmiaru szkody, renty tymczasowej. Zadośćuczynienie jest natomiast sposobem naprawienia szkody niemajątkowej (krzywdy). Jak wskazuje się w orzecznictwie zadośćuczynienie należne osobie pokrzywdzonej ma na celu złagodzenie doznanych cierpień fizycznych i moralnych.

Ile powinno wynosić odszkodowanie za wypadek?

Odszkodowanie powinno wyrównać poniesione przez nas koszty związane ze zdarzeniem, które wywołało szkodę, np. koszty naprawy samochodu, leczenia, rehabilitacji. Zadośćuczynienie natomiast ma na celu złagodzenie doznanych cierpień fizycznych i moralnych. Wysokość zadośćuczynienia musi zatem pozostawać w zależności od intensywności tych cierpień, czasu ich trwania, ujemnych skutków zdrowotnych, jakie osoba poszkodowana będzie zmuszona znosić w przyszłości. W dążeniu do określenia wysokości zadośćuczynienia nie da się natomiast uzasadnić stosowania takich kryteriów ocennych, które są właściwe szacowaniu szkód rzeczowych. 


Nie można zatem mierzyć wysokości zadośćuczynienia potrzebą dostępności do określonych dóbr: samochodu, konta bankowego, mieszkania itp. (por. wyr. SN z 29.9.2004 r., II CK 531/03, Legalis; w wyr. SA w Krakowie z 25.3.2015 r., I ACa 61/15, Legalis, wskazywano, że określenie „sumy odpowiedniej” powinno być dokonane przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności konkretnej sprawy, a zwłaszcza rodzaju i rozmiaru doznanych obrażeń, czasokresu, uciążliwości procesu leczenia i dostosowawczej rehabilitacji, długotrwałości nasilenia dolegliwości bólowych, konieczności korzystania z opieki i wsparcia innych osób oraz jej zakresu, trwałych następstw tych obrażeń w sferze fizycznej i psychicznej oraz ograniczeń, jakie wywołują w dotychczasowym życiu, w tym potrzeby stałej rehabilitacji, zażywania środków farmakologicznych, zmiany charakteru zatrudnienia, trybu życia, przyzwyczajeń, czy też sposobu spędzania wolnego czasu, a nawet skutków, jakie w sferze zaufania do działań służby zdrowia wywołują negatywne skutki wadliwego procesu leczenia poszkodowanego; wysokość zadośćuczynienia odpowiadająca doznanej krzywdzie powinna być przy tym odczuwalna dla poszkodowanego i przynosić mu równowagę emocjonalną, naruszoną przez doznane cierpienia psychiczne i fizyczne; należy nadto podkreślić, że zadośćuczynienie ma mieć przede wszystkim charakter kompensacyjny, wobec czego jego wysokość nie może stanowić zapłaty symbolicznej, lecz musi przedstawiać jakąś ekonomicznie odczuwalną wartość; o rażącym naruszeniu zasad ustalania „odpowiedniego” zadośćuczynienia świadczy zatem przyznanie zadośćuczynienia, które ma jedynie wymiar symboliczny, niestanowiący rekompensaty doznanej krzywdy, bądź też kwoty wygórowanej, która mogłaby prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia się osoby poszkodowanej; podobnie m.in. post. SN z 4.2.2015 r., V KK 332/14, Prok. i Pr. – wkł. 2015, Nr 5, poz. 31; wyr. SA w Warszawie z 21.1.2015 r., VI ACa 486/14, Legalis, czy wyr. SA w Warszawie z 27.2.2015 r., I ACa 1313/14, Legalis). 


Wiele firm ubezpieczeniowych celowo zaniża wypłaty odszkodowań, dlatego warto walczyć o większą wypłatę w sądzie. Wybór odpowiedniego prawnika pozwoli skutecznie ubiegać się o odszkodowanie adekwatne do skutków zdarzenia.

Zaniżone odszkodowanie za wypadek Lublin

W przypadku gdy ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie powypadkowe, a odwołanie nie przyniosło żadnego skutku, pozostaje zgłosić sprawę do sądu. Samodzielne wytaczanie sprawy zazwyczaj ma kiepski skutek, nawet gdy sprawa jest praktycznie wygrana. Kluczowa w tym momencie będzie pomoc dobrego adwokata. Jeśli jesteś pokrzywdzony i potrzebujesz profesjonalnego wsparcia, zapraszamy do kontaktu.

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń!