Zakres usług

Sprawy z zakresu prawa pracy

W obrębie prawa pracy Kancelaria świadczy pomoc prawną polegającą na reprezentacji pracodawcy / pracownika w sporach przed Sądem pracy, w szczególności o:

 • zapłatę wynagrodzenia
  przywrócenie do pracy
 • uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne
 • odszkodowanie za bezzasadne rozwiązanie stosunku pracy, wypadki przy pracy, dyskryminację
 • ustalenia istnienia stosunku pracy
 • zawarcia umowy o pracę
 • wypowiedzenia umowy o prace
 • rozwiązania umowy o pracę (pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za nieuzasadnione lub naruszające przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, pozew o odszkodowanie, o przywrócenie do pracy, pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne)
 • sprostowanie świadectwa pracy
 • o zapłatę wynagrodzenia i innych składników tj. godziny nadliczbowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, odprawa
 • odwołania od decyzji ZUS

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń!