Zakres usług

Obsługa przedsiębiorców

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę i doradztwo prawne dla przedsiębiorców obejmującą:

  • bieżącą obsługę działalności gospodarczej
  • udzielanie porad prawnych i wydawanie opinii prawnych
  • występowanie o wydanie zezwoleń i koncesji
  • sporządzanie projektów umów i innych dokumentów
  • uczestnictwo w negocjacjach
  • reprezentację klientów w postępowaniach przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz przed sądami cywilnymi i administracyjnymi.

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń!