Kancelaria

Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdaleny Stec

Siedziba Kancelarii znajduje się w centrum Lublina przy ul. Gabriela Narutowicza 14/15. W bliskiej odległości od Kancelarii położone są siedziby prokuratur – Prokuratury Rejonowej Lublin – Północ w Lublinie, Prokuratury Okręgowej w Lublinie oraz Prokuratury Regionalnej w Lublinie, nieco dalej znajduje się siedziba Sądu Okręgowego w Lublinie oraz Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie. Kancelaria świadczy pomoc prawną na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego, w szczególności Lublina, Świdnika, Kraśnika, Puław, Opola Lubelskiego oraz Chełma.

Adwokat Magdalena Stec

Ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Na studiach zaangażowałam się w działalność Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Lublin, gdzie zajmowałam się pozyskiwaniem praktyk dla studentów prawa i koordynacją ich przebiegu. Moje własne praktyki studenckie w kancelariach adwokackich trwały blisko trzy lata. Byłam uczestniczką projektu Law in Action skierowanego do studentów ostatnich lat studiów prawniczych. W latach 2019-2021 odbyłam aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie, zaś w 2022 r. zdałam egzamin adwokacki, spełniając tym samym jedno z największych marzeń z dzieciństwa. Obecnie prowadzę Kancelarię Adwokacką z siedzibą w Lublinie, jednak pomoc prawną online świadczę na rzecz klientów z całej Polski. Jestem osobą kreatywną, lubiącą nowe wyzwania, a przede wszystkim ludzi, którzy mnie inspirują, z którymi praca daje mi satysfakcję i nie pozwala mi popaść w rutynę.

Jak przygotować się na spotkanie z adwokatem?

W pierwszej kolejności należy umówić się na spotkanie w Kancelarii, bądź skorzystać z opcji porady prawnej online. W celu umówienia spotkania, zachęcam do kontaktu telefonicznego, mailowego, bądź skorzystania z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt. Dobre przygotowanie do spotkania z adwokatem to podstawa – aby uzyskać kompleksową i profesjonalną pomoc przygotuj wszelkie informacje i dokumenty, które mają związek ze sprawą. Adwokat zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, czego dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej, dlatego też nie musisz obawiać się, że jakiekolwiek informacje zostaną przekazane osobom trzecim.

Reprezentacja przed Sądem

Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdaleny Stec świadczy kompleksową pomoc prawną, począwszy od etapu przedsądowego, poprzez postępowanie sądowe, skończywszy na etapie egzekucyjnym. Kancelaria reprezentuje Klientów przed sądami, organami ścigania, organami administracji publicznej i innymi instytucjami na terenie całej Polski. 

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie obliczane jest przy uwzględnieniu nakładu pracy, złożoności zagadnienia prawnego, czasu trwania sprawy oraz charakteru współpracy. Wysokość honorarium dostosowujemy do indywidualnej sytuacji Klienta. Przed przyjęciem sprawy do prowadzenia Kancelaria dokonuje analizy zlecenia/problemu prawnego oceniając zarówno niezbędne koszty, jak i szanse osiągnięcia zamierzonego celu. Taki sposób działania umożliwia bezkonfliktową współpracę oraz możliwość przewidzenia przez Klienta wydatków związanych ze sprawą. Honorarium co do zasady płatne jest z góry, jednak Kancelaria przewiduje także możliwość uiszczenia wynagrodzenia w dogodnych dla Klienta ratach. W zakresie czynności incydentalnych, takich jak sporządzenie pisma, czy też umowy handlowej opłata pobierana jest jednorazowo. Wynagrodzenie za udzielenie jednorazowej porady prawnej wynosi 200 zł.

Proces współpracy

Rozmowa

Podczas rozmowy telefonicznej/ wymianie maili wstępnie poznajemy Państwa problem prawny i dokonujemy jego analizy.

Spotkanie

Podczas spotkania w Kancelarii szczegółowo analizujemy konkretne zagadnienie oraz dokumentację.

Pełnomocnictwo

Przedstawiamy warunki współpracy oraz wysokość naszego wynagrodzenia. Podpisujemy pełnomocnictwo.

Sprawa

Od tego momentu prowadzimy Państwa sprawę przed Sądem lub innym organem administracji publicznej.